pre-loader

Dom Pomocy Społecznej Republika

Polecane

Michałkowicka 4, 41-503 Chorzów

Dane kontaktowe

Numer telefonu

Opis

Dom Pomocy Społecznej „Republika” jest jednostką organizacyjną Miasta Chorzów, działającą w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Chorzów.

Dom jest placówką stacjonarną, koedukacyjną, przeznaczoną dla 97 osób dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną.

Dom świadczy usługi:

 • w zakresie potrzeb bytowych zapewniając:
  – miejsce zamieszkania;
  – odzież i wyżywienie;
  – utrzymanie czystości;
 • opiekuńcze polegające na:
  –  udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych;
  – podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców;
  – udzielaniu niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
  – zapewnieniu pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych i rehabilitacyjnych
 • wspomagające polegające na:
  – umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
  – umożliwieniu swobodnego zaspakajania realizacji potrzeb kulturalnych i religijnych
  – zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
  – stymulowaniu nawiązywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
  – działaniach zmierzających do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości
  – pomocy mieszkańcowi w umożliwieniu mu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny
 • Dom umożliwia podjęcie i kontynuowanie przez mieszkańców nauki, zgodnie z ich uprawnieniami wynikającymi z odrębnych przepisów
 • Zakres wyżej wymienionych usług ustala się uwzględniając indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne mieszkańców.
 • Wydatki związane z zapewnieniem potrzeb zdrowotnych Dom pokrywa na poziomie kosztów uwzględniających uprawnienia mieszkańców wynikające z odrębnych przepisów.

Udogodnienia

 • łazienka
 • telewizor
 • radio
 • parking
 • wyżywienie
 • opieka medyczna
 • rehabilitacja
 • sala terapii zajęciowej

Lokalizacja

Adres
Michałkowicka 4, 41-503 Chorzów

Wyślij wiadomość

Dom Pomocy Społecznej Republika 0 opinii

Napisz opinię

To ogłoszenie nie ma jeszcze opinii

Napisz opinię

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

Skip to content